Privacy

Privacy

Wij zijn zorgvuldig met uw gegevens

Privacy

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor administratieve doeleinden en om u op de hoogte te brengen van gerichte aanbiedingen. Uw gegevens zijn dus uitsluitend voor intern gebruik van residencekoningshof.nl en van de vakantieaanbieder bij wie u hebt geboekt. Anderen dan residencekoningshof.nl en de betreffende vakantieaanbieder hebben geen toegang tot uw gegevens. Uw gegevens zullen ook niet aan anderen ter beschikking worden gesteld, behalve wanneer dit bijvoorbeeld in het kader van een of andere wettelijke verplichting geëist wordt (zie ook Privacy verklaring) Door het sluiten van een bemiddelingsovereenkomst met residencekoningshof.nl heeft de vakantieaanbieder verklaard in te stemmen met het beleid van residencekoningshof.nl betreffende privacy.

Privacy verklaring

Het is het beleid van residencekoningshof.nl om de privacy van de aangesloten aanbieders en van de boekende gast op de residencekoningshof.nl-site te respecteren. Résidence Koningshof treedt op als bemiddelaar tussen de consument en de aanbieder van vakanties en/of producten en zal alleen de relevante persoonsgegevens van de consument en van de aanbieder wederzijds aan elkaar bekend maken teneinde de boeking op de juiste wijze te kunnen afwikkelen. De gegevens die in het bezit zijn van residencekoningshof.nl zullen door residencekoningshof.nl niet aan derden worden verstrekt of verkocht, behalve wanneer, dat nodig is om:

  • te voldoen aan wettelijke eisen en/of procedures dan wel gehoor te geven aan gerechtelijke bevelen;
  • de rechten en eigendommen van Résidence Koningshof te beschermen en te verdedigen;
  • de Bungalowpark Résidence Koningshof voorwaarden na te leven.